Lokalföreningarna

Svenska fjordhästföreningen består av 20 lokalföreningar. Här nedan anges lokalföreningarna i bokstavsordning länkade till hemsida, i de fallen det finns. Om du vill bli medlem i någon av lokalföreningarna hittar du kontaktuppgifter, medlemsavgifter mm i följande dokument:

Lokalföreningarna (pdf, 207kB)
(Från 2011, uppdateras inom kort! Dubbelkolla gärna på föreningarnas hemsidor för senaste uppgifter.)

 

Lokalföreningar inom SFF:

Blekinge -Kronobergs fjordhästförening (BKFF)

Bohuslän -Dals fjordhästförening (BDF)

Dala-Gästrike fjordhästförening (DGFF)

Gotlands fjordhästförening (GFF)

Hallands fjordhästklubb (HFK)

Jämtlands läns fjordhästförening (JFF)

Jönköpings läns fjordhästförening (JLFF)

Kalmar läns fjordhästförening (KLFF)

Mälardalens fjordhästförening (MFF)

Norrbottens fjordhästförening (NFF)

Norra Skånes fjordhästförening (NSFF)

Skaraborgs fjordhästförening (SKBFF)

Stockholm-Uppsala fjordhästförening (SUFF)

Södra Älvsborgs fjordhästförening (SÄF)

Södra Skånes fjordhästförening (SSFF)

Värmlands läns fjordhästförening (VLF)

Västmanlands fjordhästförening (VFF)

Ångermanlands fjordhästförening (ÅFF)

Örebro läns fjordhästförening (ÖLF)

Östergötlands fjordhästförening (ÖFF)