Tilläggsregistrering

Tilläggsregistrering


Alla hästar som kommer att vara mer än 90 dagar i ett land måste tilläggsregistreras. Tidigare har det räckt att de har med pass från ursprungslandet, men i och med att det kommer krav på en central hästdatabas, så måste det också registreras vilka hästar som finns i landet. Avelshingstar som tas in för en säsong är undantagna detta krav. Många fjordhästar är redan tilläggsregistrerade då de importerades, men om det inte är gjort så måste det alltså göras nu, och passet måste då skickas in i original till registrator. Om hästen har ett svenskt registreringsnummer i sitt pass så vet du att det är klart redan. Kontakta Svenska hästavelsförbundet om du har frågor.SFF:s Registrator

Svenska hästavelsförbundet,

Box 314, 532 24 Skara.

Telefon: 0511-441881,

telefontid mån-fre 10-12.

E-post: sh@svehast.se

svehast.se


Läs mer om pass på Jordbruksverkets hemsida (länk direkt till rätt sida)Kontakta Svenska Fjordhästföreningen på info@fjordhastforeningen.se