Avel

Avel

Här nedan följer rasbeskrivning och avelsmålsättning för fjordhästen,
samt plan och riktlinjer för föreningens verksamhet inom avelsområdet.


Avelskomitté 2023


Cathrine Nennestam, Anna Gehlin, Gunilla Olander, Annerli Johansson, Åsa Hugosson & Gunilla Olander

E-post Avelskommitén


Avelsrådet 2023


Har du frågor kring avel eller behöver tips till ditt sto, kontakta någon av nedan. 


Annerli Johansson 

E-post Annerli 

Telefon: 070-7597911


Gunilla Olander 

E-post Gunilla

Telefon: 073-6797396


SFFs plan och riktlinjer

Svenska fjordhästföreningen är från och med den 1 januari 2011 en egen avelsorganisation. Detta uppdrag beskrivs i följande dokument, som är godkänt av Jordbruksverket och Norsk Hestecenter (den norska motsvarigheten till SH):


Plan och riktlinjer för Svenska fjordhästföreningens Del 1 & Del 2


Avelsmålsättning

Fjordhästen är en av de äldsta hästraserna i Europa. I många hundra år har man drivit renavel med denna ras i de norska fjord- och fjällbygderna på Vestlandet. De naturliga förhållandena har i stor utsträckning förhindrat inkorsning av andra raser i fjordhästen. Från att tidigare ha varit en mycket efterfrågad småbrukarhäst i sitt hemland Norge, liksom i många andra länder i Europa, har man i fjordhästen funnit en samarbetsvillig och allsidig familjehäst. Målsättningen bör vara att fjordhästen både skall kunna användas inom sina traditionella områden i jord och skog och dessutom även kunna tillfredsställa de växande kraven på en allsidig användbar familjehäst. Därför vill man att den dels skall vara en smidig körhäst, dels en häst för ridning i skog och mark (fjordhästen har av naturen ett utpräglat terrängsinne) samt dessutom en tålig ungdomshäst lämpad för lätta tävlingar i hoppning, körning och dressyr.


Vår avelsmålssättning är att med rasbeskrivningen som grund och i nära samarbete med riksföreningarna i Norge och i andra länder ta vara på och förbättra fjordhästens många goda egenskaper. Dessa är ett utpräglat gott lynne, energi, samarbetsvilja, härdighet, lättföddhet, god fruktsamhet, god hållbarhet och en sund konstitution. Avelsurvalet bör därför inriktas på en rörlig häst med harmonisk byggnad där ett oeftergivligt krav är att bevara den gamla norska fjordhästtypen, på norska uttryckt "fjordhestpreg".'