Fjordhästen

Om fjordhästen

Fjordhästen kommer ursprungligen från västra Norge. Där har man avlat på hästar sedan vikingatiden, och troligtvis är dagens fjordhästar ättlingar till dessa hästar.


Fjordhästen anses vara en av de äldsta och renaste hästraserna i världen. Fjordhästen är den ras som har flest likheter med Tarpanen och Przewalskihästen, som är den enda nu levande äkta vilda hästrasen. Den mest slående likheten mellan fjordhästen och dessa vildhästar är den sk. viltfärgen - black, som alla fjordhästar har. Genom de karga och krävande förhållandena i den norska fjällterrängen har fjordhästen fått en mycket stark konstitution och ett otroligt bra terrängsinne.


Avelsarbete

I Svenska fjordhästföreningens avelsmål för fjordhästar räknar man följande som fjordhästens bästa egenskaper: "...ett utpräglat gott lynne, energi, samarbetsvilja, härdighet, lättföddhet, god fruktsamhet, god hållbarhet och en sund konstitution..."


Att fjordhästen har kvar mycket av sitt ursprungliga utseende och karaktär kan bero på att den på grund av de otillgängliga förhållandena till stor del har skyddats från korsning med andra raser. Än idag arbetar man för att bevara den ursprungliga fjordhästtypen.


Fjordhästen är vanligtvis mellan 135-150 cm i mankhöjd och det finns inget minimi- eller maximimått. Den är rörlig och smidig trots att den är ganska kraftigt byggd och har ett lugnt temperament trots att den är pigg och frammåt. Man pratar ofta om fjordhästens uttrycksfulla ögon och den stolta knycken på nacken. Enligt tradition ska fjordhästen ha stubbman som klipps i en båge.

Användningsområden

Från början användes fjordhästen mest i jord- och skogsbruk, eller för att bära packning eller dra vagn. På senare år har fjordhästen i stället avlats för att möta behovet av en allsidig tävlings-, nöjes- och familjehäst, samtidigt som den fortfarande ska kunna användas till lättare jord- och skogsbruk.


Fjordhästar visar framfötterna i många olika tävlingsdicipliner, exempelvis dressyr, hoppning och körning. Fjordhästar finns i nästan hela världen; utöver de nordiska länderna finns fjordästar även i Europa och Nordamerika. För att ta vara på fjordhästens unika utseende och egenskaper finns Fjord Horse International (FHI), ett samarbete mellan fjordhästföreningar i olika länder, som arbetar för en gemensam syn på bedömning av exteriör och krav på regler för stamboksföring och avel med mera.