Rasbeskrivning

Rasbeskrivning

Huvudet ska vara för rasen typiskt, det vill säga litet och markerat, med platt och bred panna, kort och gärna lite konkav nosrygg, stora uttrycksfulla ögon och korta lite lågt ansatta öron. Huvudet ska vara väl ansatt på halsen.


Man bör eftersträva en smidig hals med god resning. Den får inte vara för kraftig eller för lågt ansatt. Underhals eller späcknacke är inte önskvärt. Manken är ofta låg och rund men man eftersträvar att få den väl markerad. Bogen önskas lagom liggande och med god muskulatur, då detta ger ett gott selläge. Ryggen skall vara medellång, med god muskulatur och en stark länd.


Bröstet skall vara djupt och rymligt. Bålen skall vara väl sluten. Korset skall vara långt och svagt sluttande, avrundat och med tillräcklig bredd. Svansen skall vara väl ansatt. Benen skall vara torra med väl markerade ledgångar och grova senor. Underarm och skank skall vara väl muskelsatta och skenan kort och bred. Man eftersträvar harmoni mellan ben och kroppsbyggnad i övrigt.

Hovarna skall vara medelstora, runda, starka och med en god hornkvalitet.Rörelserna skall vara korrekta och vägvinnande med en god hasaktion. Storleken på hästen bör vara sådan att den blir allsidigt användbar till arbetskörning, nöjes- och tävlingskörning samt ridning. Minimi- eller maximimått kan därför inte fastställas.


Karakteristiskt för rasen är klippt upprättstående man, och lång pannlugg och svans som består av rakt tagel.
Fjordhästen har den ursprungliga viltfärgen som kallas black. Tillsammans med den blacka färgen förekommer så kallade primitiva tecken. Dessa är ett mörkt mittparti i pannlugg, man och svans, mörk rand längs ryggen (ål), ibland även mörka tvärränder på underarmar, knän och hasar (zebratecken) och mörka tvärränder över manken (grepp). Vita tecken kan förekomma men är ej önskvärda. Följande färger är godkända: Brunblack (brbl), rödblack (rbl), musblack (mbl), vitblack (vbl) och isabellblack (isabbl). Dessa varianter förekommer i mörkare och ljusare nyanser.


Nedan finns dokumenten att ladda ner som pdf:

Rasbeskrivning och avelsmålsättning (pdf, 37kB)

Hingstreglemente 

Storeglemente