Prestationsmedalj

Prestationsmedaljer

Prestationsmedaljer delas ut till fjordhästar utifrån deras tävlingsmeriter. Medaljerna finns i valörerna guld, silver och brons och de utdelas för prestationer i följande grenar: hoppning, dressyr, körning, brukskörning, bruksridning, skogskörning, plöjning, distansritt, fälttävlan, WE, western och allround.


I vissa fall kan prestationsmedaljer bidra till att höja hästens eller dess föräldrars avelsvärde. Läs mer om regler angående detta under avel.


Vilka resultat hästen måste ha uppnått för att vara berättigad till en prestationsmedalj framgår av följande dokument :


Regler för ansökan om prestationsmedalj (Uppdaterad 2021-06-05)


Prestationsmedaljer söks från SFF. 

Vid digital ansökan: 
Fyll i formuläret nedan, ett formulär per gren och valör!

Eller maila din ansökan med nedan PDF (ansökan om prestationsmedalj) ifylld och inskannad till: 
medalj@fjordhastforeningen.se

Vid manuell ansökan:

Ansökan om prestationsmedalj (PDF) en ansökan per gren och valör!

Skicka din ansökan tillsammans med intyg och kopia av hästpass.

Kostnaden är 100 kr och betalas i samband med ansökan till SFFs bankgiro 550-1184,
ansökan behandlas inte förrän betalningen är inkommen.
Ange namn och att betalningen avser ansökan om prestationsmedalj


Ansvariga för prestationsmedlajer: 


Linda Åhlen:  Epost Linda och Susanne Grönqvist Epost Susanne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brons
Silver
Guld
 
 
 

Nedan är en lista över alla som tagit prestationsmedlajer. För varje gren står endast den högsta valören som tagits.