Ägarbyte

Rutin vid ägarbyte av fjordhäst

När du ska göra ett ägarbyte för en fjordhäst, ska du:

1. Skicka in blanketten ”ägaruppgifter” påskriven. Om hästen har flera delägare skall samtliga skriva under blanketten.

- Om blanketten ”ägaruppgifter” saknas så kan ägarskapet styrkas genom kopia av köpekontrakt, köpekvitto, överlåtelseavtal, gåvobrev eller liknande, såvida det inte är uppfödaren som äger hästen. Att tänka på om blankett ägaruppgifter saknas: 

- Handlingen bör omfatta uppgift om köpare, säljare, hästens namn och försäljnings - eller överlåtelsedatum.

-Om köpeavtal, köpekvitto, överlåtelseavtal, gåvobrev eller liknande saknas ska ägandet intygas av två ojäviga personer.

- Tillsammans med styrkandet av ägandet kräver vi att det också skickas med SH:s/ SFFs ansökningsblankett.

- I databasen kommer det att göras en notering i ägarhistoriken om att ägarföljden varit bruten

2. Skicka in dina handlingar angående ägarbytet till Svenska hästavelsförbundet, adress nedan.

3. När ägarbytet registerats kommer en faktura från SFF skickas till dig, kostnaden för ägarbytet är 200 kr. När fakturan är betald kommer ägarbytet att godkännas. 


Tänk på att inte skicka med hästens pass,  själva passet ska hela tiden vara där hästen är.


SFF:s Registrator

Svenska hästavelsförbundet,

Box 314, 532 24 Skara.

Telefon: 0511-441881,

telefontid mån-fre 10-12.

E-post: sh@svehast.se

svehast.se


Läs mer om pass på Jordbruksverkets hemsida (länk direkt till rätt sida)