Stambokföring

Stambokföring av ston

Alla avelsvärderade fjordhäst ston fyra år och äldre som uppfyller rasvisa krav är berättigade att stamboksföras. Stoet är lägst 4 år med minst en levande född avkomma efter godkänd fjordhingst, som är berättigad till införande i grundstambok I, eller ha intyg om sådan avkomma utfärdat av veterinär eller registratur.


Stoet ska mätas avseende mankhöjd, bröstomfång och skenbensomfång. Godkänt rid-och/eller körprov skall avläggas vid avelsvärderingen, sk prestationsprov. Stoet tilldelas då ett riksstamboksnummer och kommer med i nästa Riksstambok.


Stamboksföringsavgiften är för närvarande 500 kr och betalas in till Svenska Fjordhästföreningen på bankgirokonto 550-1184.

Ange på inbetalningen "stoets namn och stbföring" 

Följande information mailas till info@fjordhastforeningen.se
Stoets namn
Ägarens namn och adress

Var stoet visades.

Datum för inbetalning


Stamboksföringsbevis med tilldelat riksstamboksnummer sänds till alla ägare under hösten, stamboksföringsarbete sker löpande allteftersom protokoll och avgifter inkommer. Som underlag för stamboksföring får undertecknad protokoll tillsända stambokskontoret från de olika arrangörerna. Om du säljer ditt sto, meddela ovanstående till nya ägaren (glöm inte att posta ägarbeviset till SFF:s registrator). Har du några frågor, ring eller maila gärna.


Bestämmelserna om olika avelsvärdeklasser med mera återfinns i  avelsvärderingsreglemente för ston och unghästar.