Styrelsemöten

Rapporter från styrelsemöten

Kommande ordinare styrelsemöten 2023/2024: 

 

April 11/4 

Maj 9/5 

Juni 13/6 

Augusti 1/8 

September 5/9, 10/9, 19/9 

Oktober 3/10 

November 7/11 

Decevcember 2/12 

Januari 9/1 2024

Februari 8/2 2024 

Mars 5/3 2024, 30/3  2024 

April Årstämma 7/4 2024

 Uppdaterad 2023-04-26