Tävling

Att tävla med fjordhäst


Svenska fjordhästföreningen och lokalföreningarna arrangerar olika tävlingar för fjordhästar. På lokalföreningarnas hemsidor finns information om vilka tävlingar som är på gång i deras regi.


Förutom de tävlingar som arrangeras inom fjordhästföreningen kan man självklart delta i andra tävlingar med sin fjordhäst. Till exempel tävlingar i hoppning, körning och dressyr med mera arrangeras av rid- och körklubbar som är anslutna till Svenska ridsportförbundet. Tävlingar i brukskörning, bruksridning, skogskörning och plöjning arrangeras av JUF.


Många fjordhästar är under 148 cm i mankhöjd, vilket i tävlingssammanhang är gränsen mellan ponny och häst. Men eftersom fjordhästen är viktbärande kan den utan problem ridas av vuxna ryttare. På tävlingar för fjordhästar, arrangerade inom SFF, tävlar alla ekipage mot varandra, oavsett fjordhästens mankhöjd och ryttarens ålder. 


Svenska mästerskapen för fjordhästar


Arrangeras en gång per år av någon lokalförening inom SFF (eller flera lokalföreningar i samarbete.)


För att få tävla på Fjordhäst-SM behöver du:

*Medlemskap i en klubb ansluten till Svenska ridsportförbundet

*Medlemskap i en lokalförening ansluten till Svenska fjordhästföreningen

*Vaccinationsintyg till hästen

*Grönt kort

*Licens

*Renrasig fjordhäst införd i Grundstambok II, I eller riksstambok, dvs har minst tre godkända led i sin härstamning

*Ha uppfyllt kvalreglerna, eller vara uttagen av sin lokalförening


Har du frågor kring tävling, kontakta någon ur Tävlingskommitén:


Anneli Svensson, Sara Andersson, Maria Ahlin, Frida Matsson & Elin Nilsson
Epost tavling@fjordhastforeningen.se