Om passet försvinner

Dödande av originalhandling – när passet kommer bort

Om ett hästpass förkommit kan ett nytt hästpass utfärdas efter att en identifiering av hästen har skett med hjälp av chipmärkning och signalementsbeskrivning samt att den ursprungliga handlingen (hästpasset) dödas. Detta sker genom annonsering på SFF:s hemsida, när tiden så tillåter även i tidningen Lill-Blakken. En protesttid om tre veckor lämnas och om ingen hör av sig inom den tiden så utfärdas ett duplikat-pass. En konsekvens av att det är ett duplikat är att hästen undantas från livsmedelsproduktion eftersom man inte säkert kan veta om det finns behandlingar med läkemedel där karenstiden ej utgått införda i det ursprungliga hästpasset. Har du en häst där passet har förkommit hör av dig snarast till SFFs registratur.


Tänk på att en häst med duplikatpass inte tas emot på slakteri.


Du behöver skicka in följande blankett vid ansökan om duplikatpass, du hittar denna HÄR.


SFF:s Registrator

Svenska hästavelsförbundet,

Box 314, 532 24 Skara.

Telefon: 0511-441881,

telefontid mån-fre 10-12.

E-post: sh@svehast.se

svehast.se


Läs mer om pass på Jordbruksverkets hemsida (länk direkt till rätt sida)