Styrelsen & Övriga positioner

STYRELSEN 2023

Ordförande:

Stefan Sahlin

E-post Stefan

Vice ordförande:

Anna Gehlin

E-post Anna

Sekreterare:   

Gunilla Olander

E-post Gunilla

Kassör:               

Cecilia Evaldsson

E-post Cecilia

Ledamot:                

Anneli Svensson

E-post Anneli

Ledamot:  

Cathrine Nennesam

E-post Cathrine


Ledamot:  

Frida Matsson

E-post Frida

Våra kontaktpersoner till olika organisationer & sidor: 


Jordbruksverket/SH: 

Cathrine Nennestam 

E-post Cathrine


FHI:

Annika Klintberg

E-post Annika


Instagram:
Anneli Svensson / Stefan Sahlin / Maria Ahlin

Facebook:
Anneli Svensson, Stefan Sahlin, Maria Ahlin

Suppleant:               
Pia Hermelin

E-post Pia

Suppleant:   

Åsa Hugosson

E-post Åsa

Suppleant:   

Lars-Göran Linde

E-post Lars-Göran


Suppleant:   

Maria Ahlin

E-post Maria


Suppleant:   

Annika Klintberg

E-post Annika

Övriga positioner 2022:


Redaktör Lill-Blakken:  Jenny Ohlsson 
Epost Lill-Blakken 

Redaktionskommitté: Jenny Ohlsson, Anneli Svensson, Frida Matsson, Lars-Göran Lindé & Stefan Sahlin

Medlemsansvarig: 
Cathrine Nennestam 

E-post Cathrine


Avelskommitté: 

Cathrine Nennesam, Anna Gehlin, Gunilla Olander, Annerli Johansson, Åsa Hugosson 

E-post Avelskommitén

Önskar du avelsråd, klicka här för kontakt!

Webmaster:
Maria Ahlin
Epost Maria

Prestationsmedaljer:
Anneli Svensson (samt lageransvarig), Sara Andersson, Maria Ahlin, Frida Matsson & Elin Nilsson
Epost Prestationsmedaljer


Prisansvarig: 
Susanne Grönqvist
Epost Susanne 


PR-kommitté :                                

Nina och Mikael Arwsbo
Epost PR-kommite


Tävlingskommitté: 

Anneli Svensson, Sara Andersson, Maria Ahlin, Frida Matsson & Elin Nilsson
Epost Tävlingskommitté 


Revisorer:

Ordinare:

Åsa Nelin Epost Åsa

Marie Sandelin Epost Marie


Suppleant: 

Carina Åberg Epost Carina

Tommy Hallestrand Epost Tommy


Allmäna frågor om föreningen och fjordhästar skickas till: info-adressen