Styrelsen & Övriga positioner

STYRELSEN 2024

Ordförande:               

Åsa Hugosson

E-post Åsa

Sekreterare:   

Frida Matsson

E-post Frida

Ledamot:                

Anneli Svensson

E-post Anneli


Ledamot:  

Gunilla Olander

E-post Gunilla

Suppleant:   

Lars-Göran Linde

E-post Lars-Göran


Suppleant:   

Peter Brandts

E-post Peter

Vice ordförande:

Anna Gehlin

E-post Anna

Kassör:               

Cecilia Evaldsson

E-post Cecilia

Ledamot:  

Cathrine Nennesam

E-post Cathrine

Suppleant:   

Maria Ahlin

E-post Maria


Suppleant:   

Annika Klintberg

E-post Annika

Suppleant:               
Adelina Wremer

E-post Adelina

Allmäna frågor om föreningen och fjordhästar skickas till: info-adressen

Våra kontaktpersoner till olika organisationer & sidor: 


Jordbruksverket/SH: 

Cathrine Nennestam 

E-post Cathrine


FHI:

Annika Klintberg

E-post Annika


Instagram:
Anneli Svensson / Maria Ahlin

Facebook:
Anneli Svensson,  Maria Ahlin

Övriga positioner 2024:


Redaktör Lill-Blakken:  Jenny Ohlsson 
Epost Lill-Blakken 

Redaktionskommitté: Jenny Ohlsson, Anneli Svensson, Frida Matsson, Lars-Göran Lindé 

Medlemsansvarig: 
Cathrine Nennestam 

E-post Cathrine


Avelskommitté: 

Cathrine Nennesam, Anna Gehlin, Gunilla Olander, Annerli Johansson, Åsa Hugosson 

E-post Avelskommitén

Önskar du avelsråd, klicka här för kontakt!

Webmaster:
Maria Ahlin
Epost Maria

Prestationsmedaljer:
Anneli Svensson (samt lageransvarig), Sara Andersson, Maria Ahlin, Frida Matsson & Elin Nilsson
Epost Prestationsmedaljer


Prisansvarig: 
Susanne Grönqvist
Epost Susanne 


PR-kommitté :                                

Nina och Mikael Arwsbo
Epost PR-kommite


Tävlingskommitté: 

Anneli Svensson, Sara Andersson, Maria Ahlin, Frida Matsson & Elin Nilsson
Epost Tävlingskommitté 


Revisorer:

Ordinare:

Åsa Nelin Epost Åsa

Lena Salbro


Suppleant: 

Annelie Stigsdotter Andersson

Camilla Johansson